Download Center
Download Center

Technické informácie o našich produktoch si môžete bezplatne stiahnut – pred Vašou objednávkou alebo po obdržaní tovaru. Pomocou Conrad Download Centra sa dajú stiahnut všetky dostupné technické informácie. Nᚠobsiahly technický archív na Vás caká.

Máte volný prístup ku viac ako 980.000 návodom, technickým popisom, informacným listom. Všetky tieto dokumenty sú Vám dostupné samozrejme bez poplatkov.

Zadajte objednávacie císlo a obdržíte nasledovnú informáciu:

Data sheets technické Listy
Circuit diagrams Schematický
Information Informácie
Instructions Návody na použitie
Safety data sheets Údaje o ochrane
Certificate Certifikáty
Spare part list Seznamy náhradních dílů
Software Software